Experimente

Acasa Cluburi Experimente

”Să nu te opreşti niciodată din a-ţi pune întrebări, curiozitatea stă la baza existenţei. ”

Albert Einstein

Atelier colorat, murdăricios, exploziv, sclipicios, lipicios, plutitor, magnetic, gelatinos, fosforescent. Demonstrăm și explicăm fenomene fizice și chimice întâlnite în natură, în viața de zi cu zi sau procesele care stau la baza tehnologiei actuale și a viitorului.

Utilizarea metodei experimentale în studiul ştiinţelor este importantă prin contribuţia adusă la formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor prin cultivarea spiritului de observaţie asupra lumii înconjurătoare, cultivarea creativităţii gândirii – copiii redescoperă prin eforturi proprii adevăruri deja cunoscute, stimu­larea imaginaţiei creatoare pentru găsirea de soluţii la probleme practice concrete.

Experimentul de laborator are funcţii multiple: îi pune pe elevi în situaţia de a provoca şi produce fenomene şi procese pe cale experimentală; determină formarea unor deprinderi de lucru cu aparatura specifică ştiinţelor prin însuşirea şi aplicarea unor metode şi tehnici de lucru corespunzătoare; asigură descoperirea, aprofundarea şi verificarea cunoştinţelor de către elevi; accentuează caracterul formativ al învăţământului prin dezvoltarea la elevi a spiritului de investigaţie şi observaţie, a gândirii flexibile, fluide, originale.

  • Data inceput 15/09/2016
  • Varsta 3-9 ani
  • Numar copii 15
  • Durata curs 15:00 - 18:00
  • Transport Nu este cazul
  • Preț 35 lei/ sedință/ copil
  • Personal 1 Profesor
  • FRECVENȚĂ 50 minute/ copil în fiecare luni